Anđele

Anđele slomljenog krila
uvek si tu i uvijek si bila.
Sretan bozić želim ti ja
to je sve PA DA...