Demolirati

Šta znači demolirati? Pjevati/svirati u D-molu.