Ljubomorna sam

Ljubomorna još sam na svaki pogled tvoj i nesretna jer sada ti pripadaš njoj. I dobro znam da sada kasno je za sve, ali i dalje želim da je isto kao prije!