Crkva stara sa zvonom razgovara

Na livadi crkva stara, zvono sa zvonom razgovara. Svanuo je dan spasenja, dan Kristova uskrsnuća.