Bez tebe

 

 

Bez tebe je sve ništa, a sa tobom je ništa sve!