Mladost

 

 

Dala sam ti mladost svoju, zato neću voljeti sebe, i da opet mladost imam birala bih samo tebe!!!