Telepatija

Šta je to telepatija? To je kad krava umre, pa tele pati.