Opet rođendan

Opet ti je rođendan? Ne želim te kritizirati, ali zar ne misliš da ti je to već prešlo u naviku?