Nije važan broj

Rođendan je tvoj, sve do neba gore svijeće. Nije važan broj, samo da su sve od sreće.