Život

Sve što život čini ljepim, a tebe sretnim, neka ti donese ovaj dan! Sretan rođendan!