Volim svoga telefona

 Ja volim svoga telefona, mnogo je dobar, i kamera mu je inferiorna, al moz da posluzi, i kupijo sam ga u wienu