Kao riječ majka

Od tol’ko lijepih, najlepših riječi, da se ispriča sto i jedna bajka,

nijedna nije toliko lijepa, toliko nježna, kao riječ majka.

A od svih dobrih mama koje postoje verujem da nema bolјe do moje.