Blizu a daleko

Ovo ti pišem za sjećanje trajno da misliš na mene moja slatka tajno

,nikad ne zaboravi da te voli neko, kome si tako blizu a tako daleko.