Voljeti je sve

Ljubiti je ništa, voljeti je sve. Ljubiti možeš svakog, ali voljeti ne.